Yhteiskuntaorientaatiota omalla kielellä

Kuusi tigrinjankielistä opiskelijaa on perehtynyt syksyn ajan suomalaiseen yhteiskuntaan omakielisen kouluttajan johdolla. Kyseessä on uusi kotoutumista edistävä toteutusmalli.

 

Careerian Keravan toimipisteessä on ollut syyslukukauden ajan käynnissä CareeriaPlussan ja Suomen Pakolaisavun Navigaattori-hankkeen yhteistyössä toteuttama tigrinjankielinen yhteiskuntaorientaatio, jossa kuusi tigrinjankielistä opiskelijaa osallistuu kotoutumiskoulutuksen puitteissa kerran viikossa järjestettävään omakieliseen opetukseen.

Yhteiskuntaorientaatio on uudenlainen kotoutumista edistävä kurssimalli, jossa maahan muuttaneet saavat omalla kielellään tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Pakolaisavussa on kehitetty omakielistä yhteiskuntaorientaatiokurssimallia vuodesta 2016 lähtien EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tukemalla hankerahoituksella. 

 – Yhteiskuntaorientaatioita on järjestetty hankkeen puitteissa yhteistyössä eri kuntien ja oppilaitosten kanssa, kertoo suunnittelija Heidi Nikula Navigaattori-hankkeesta. – Kerava on yksi hankkeemme yhteistyökunnista ja kotoutumiskoulutusta tarjoava CareeriaPlus oli sopiva kumppani alkuvaiheen kototumista tukevan yhteiskuntaorientaation järjestämiseen. Yhteistyö CareeriaPlussan kanssa tarjosi hankkeellemme hienon mahdollisuuden päästä yhdessä testaamaan tigrinjankielisen yhteiskuntaorientaation järjestämistä osana kotoutumiskoulutusta Keski-Uudellamaalla, Nikula jatkaa.

Suomen Pakoilaisavulla ja CareeriaPlussalla oli jo aiempaa kokemusta vastaavasta yhteistyöstä vuodelta 2018, jolloin Porvoossa toteutettiin arabiankielinen yhteiskuntaorientaatio samaan tapaan. – Sen toteutus oli onnistunut, ja ennen kaikkea opiskelijoilta saatu palaute oli kiittävää. Pakolaisavussa katsomme, että kansalliseen standardiin pohjaava omakielinen yhteiskuntaorientaatio tulisi saada osaksi alkuvaiheen kotoutumispalveluita, kuten on esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Omalla kielellä ja keskustelun kautta annettavan yhteiskuntaorientaation myötä yhteiskuntaa koskevaa tietotaitoa voidaan omaksua heti maahan muuttamisen jälkeen, ilman korkean tason suomen osaamista.

Ezana Assefa, joka työskentelee tigrinjankielisen yhteiskuntaorientaation omakielisenä kouluttajana, yhtyy ajatukseen omakielisen yhteiskuntaorientaation tärkeydestä: – Tämä kurssi antaa osallistujilleen paremmat mahdollisuudet ymmärtää suomalaista yhteiskuntaa ja päästä osaksi sitä. Mutta se tarjoaa muutakin todella merkittävää – se vahvistaa osallistujien itseluottamusta ja aktiivisuutta sekä yksilöinä että kansalaisina.

CareeriaPlussan yhteiskuntaorientaatiossa on Nikulan mukaan hienoa myös se, että asiakasohjauksen osalta yhteistyö on rakennettu niin, että TE-hallinnon alaiseen kotoutumiskoulutukseen on voitu ohjata myös kunnan kotoutuja-asiakkaita. Osa yhteiskuntaorientaation osallistujista opiskelee CareeriaPlussan kotoutumiskoulutuksessa ja osa osallistuu kurssille Keravan kaupungin maahanmuuttajapalveluiden ohjaamana.  – Kehittämishankkeemme näkökulmasta yhteistyö CareeriaPlussan ja Keravan maahanmuuttopalveluiden kanssa on ollut todella arvokasta, Nikula kiittelee.

Navigaattori-hanke, jossa yhteiskuntaorientaatiota on kehitetty, päättyy nykyisen rahoituksen osalta maaliskuussa 2021. Työlle on haettu jatkorahoitusta, sillä omakielistä yhteiskuntaorientaatiota selvästi tarvitaan kotoutumisen kentällä ja sille on tilausta. Lue lisää Pakolaisavun yhteiskuntaorientaatiomallista: www.yhteiskuntaorientaatio.fi